Wat heeft bomenkap met het verspreiden van het Coronavirus te maken?

 

Mij werd afgelopen week dit Duitse artikel toegestuurd: ‘Abholzung befördert Viren. Krankheiten breiten sich aus, weil die Menschen Urwälder roden. Naturschutz könnte das Risiko von Seuchen verringern‘.
Dit artikel stond in de Südwestpresse van 3 april 2020 en werd geschreven door de Duitse bioloog Josef Settele, werkzaam in het Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Tevens is hij voorzitter van de globale wereldbiodiversiteits-raad.
Het maakte mij nieuwsgierig, omdat dit een kant belichtte van het Coronaprobleem waar ik niet zo bij na had gedacht, eerlijk gezegd. Het klonk voor mij wel heel plausibel, vandaar dat ik u er deelgenoot van wil laten zijn.
Nogmaals de titel vrij vertaald: ‘Kappen van bomen veroorzaakt toename van virussen. Ziekten verspreiden zich, omdat de mensen oerwouden kappen. De natuurbescherming zou het risico van het verspreiden van ziektes kunnen voorkomen’.

Door het kapotmaken van de habitat voor dieren in de vrije natuur, dringen steeds meer virussen uit het dierenrijk de habitat van de mensen binnen en worden daar tot ziektekiemen.
De meeste virusinfecties worden oorspronkelijk van dieren op mensen overgedragen.

Waarom is dat zo?
Een groot deel van de voor de mens pathogene (ziekmakende) virussen stammen van dieren af, waar ze geen ziektesymptomen veroorzaken. Dus a-pathogeen zijn. Onder bepaalde omstandigheden muteren deze virussen al bij de dieren, gaan dan over op de mens en worden dan tot ziektekiemen.

Waarom gebeurt dit eigenlijk?
Eén vaste virologische basisregel: in élk biologisch systeem waar stress ontstaat, neemt de virusaktiviteit toe. Zo zouden we bv de stressbelasting van een mens kunnen meten ahv de virus-aktiviteit in het speeksel.

Dit fenomeen van verhoogde stress in een biologisch systeem is tot ver in de geschiedenis van de mensheid terug te vervolgen. Altijd raakte de natuur en de dierenwereld door de mensheid in een zekere mate van verhoogde stress. Overal in het verleden waar de mens (met geweld) de natuur binnendrong, zeg maar bezit van haar nam, kwamen virussen vrij die tot menselijke pathogenen werden. Waren de stukken natuur eerder hoogcomplexe ecologische systemen waar een zeker evenwicht heerste, onder invloed van de mens kwam er een dusdanige disbalans in het systeem dat er ziekmakende virussen ontstonden. Dit is een gegeven en er bestaan tal van voorbeelden van. Bv het Ebola-virus, het HIV-virus, het Cholera-virus en het Nipah-virus zijn zo ontstaan.

In de supergrote Amerikaanse veehouderijen zijn ca. 50% van de dieren met EHEC geinfecteerd. Ziektekiemen die voor de mensen wel, voor de dieren niet schadelijk zijn. De enorme grote hoeveelheden ontlasting van deze dieren kunnen ze nergens goed kwijt. Dit maakt dat uiteindelijk de EHEC-ziektekiemen in het drinkwater van de mensen terecht komen. Jaarlijks sterven zo’n 90.000 mensen alleen al in de USA aan de zgn EHEC ziektes. De ‘Wet-markets’ in Azie zijn een ander voorbeeld, waar de dieren in te kleine kooien opgestapeld onder maximale stress lijden. Met alle gevolgen vandien.

Zo moeten wij ons als mensen de belangrijke vraag stellen, of wij door onze roekeloze omgang met de natuur niet uiteindelijk zelf een hele hoge prijs gaan betalen. Dat wordt nu wel steeds duidelijker. Hoe meer wij de natuur naar onze hand willen zetten, hoe meer stress in het systeem, hoe sterker de ontwikkeling van ziektekiemen.
De pathologie door mikroorganismen begint daar waar de autonomie van mens en dier niet gewaarborgd en erkend wordt.
Ziektes breken daar uit, waar mens én dier onder chronische stress staan. In crisisgebieden waar weinig ruimte is, veel angst, gebrek en vervreemding van de natuur. In gebieden waar intensieve veehouderij bedreven wordt net zo goed als in gebieden waar veel mensen heel dicht op elkaar zitten onder inhumane omstandigheden.

De allerbeste bescherming tegen dit soort ziektekiemen is respect voor élke creatie in de natuur, en daarmee de Natuurbescherming.

 

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *