Over Sietske Osinga

Mijn eigenlijke basis is de fysiotherapie, waarin ik 30 jaar heb gewerkt. Bijna 21 jaar hiervan heb ik in Zwitserland gewerkt en ik heb daar in verschillende praktijken en een ziekenhuis ervaring opgedaan. Dit gaf mij een hele goede basis mee. Het is in Zwitserland, waar ik in aanraking kwam met de craniosacraaltherapie. Craniosacraaltherapie, een zachte en bijna meditatieve vorm van lichaamsgerichte therapie.


Het was voor mij een verademing, toen ik hiermee in aanraking kwam, en ik kon eindelijk handen en voeten geven aan mijn hoogsensitiviteit, sterke intuitie en heldervoelendheid. Bovendien merkte ik, dat ik het erg fijn vind, veel tijd te nemen voor iemand, dieper op de problematiek in te gaan, en mensen op meerdere niveaus te ‘helen’. Als ik bezig ben met een craniosacraaltherapiebehandeling neem ik op een diepere en fijnere manier spanningen waar in het lichaam. Ik voel duidelijk waar fysieke, energetische of emotionele blokkades zitten. Samen met het gesprek dat er altijd aan voorafgaat kom ik snel tot de kern van het probleem. Ook laat de klacht of het probleem zich doeltreffend behandelen middels de craniosacraaltherapie en voel ik veel duidelijker wat de persoon nodig heeft om tot een verbetering of zelfs herstel te komen.Van 2009 tot eind 2011 heb ik de opleiding craniosacraaltherapie in Zürich (Zwitserland) gevolgd. Van 2013 tot eind mei 2016 heb ik een opleiding gevolgd in biodynamische craniosacraaltherapie en prenataaltherapie in Schondorf a. Ammersee in Zuid-Duitsland, en integreer beide craniosacraaltherapievormen in mijn behandelingen. Zo kijk ik op een geheel holistische of integrale manier naar de mens en voel wat de persoon nodig heeft in al zijn  facetten. Ik voel het als mijn opgave en passie mensen te begeleiden op hun weg naar inzichten, herstel en nieuwe mogelijkheden. Ieder persoon is uniek, daarom krijgt een ieder zijn persoonlijke aanpak.

In 2012 ben ik gestart met mijn eigen Praktijk De helpende Hand. Deze bevindt zich in IJhorst. Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie VBAG (www.vbag.nl). Hier kunt u tevens terecht bij klachten over mij of mijn behandeling. Voor het tuchtrecht kunt u terecht bij de stichting TCZ: Tuchtrecht Complementaire Zorg. (www.tcz.nu).