Leven is meer dan ‘niet doodgaan’.

Deze zin kwam ik deze week ergens tegen. Een uitspraak van Haga. En ik ben het volkomen met hem eens. Leven is zoveel meer dan ‘niet doodgaan’. Op dit moment wordt ons maar een zeer beperkte manier van ‘leven’ toegestaan. Van bovenaf wordt ons betuttelend voorgehouden wat we wel en niet mogen. Wat wel en niet goed voor ons zou zijn. De sancties worden ons daarbij opgelegd door lui die nauwelijks weet hebben van gezondheid, welzijn, emoties en de link daartussen. Is je dat wel opgevallen? Daarom wordt het hoog tijd dat we het heft weer helemaal in eigen handen nemen. Dat we zelf de verantwoordelijkheid nemen voor ons LEVEN. Leven blijft nu één keer altijd een risico, dat is het al eeuwen geweest.
 
Dé groep mensen waar ik het in deze periode oa mee te doen heb zijn de jongeren, de jongvolwassenen. Zij worden nu veel te strak gehouden. Deze jongelui horen normaalgesproken in deze fase het leven in alle mogelijke kostelijkheden te genieten. Daar is het voor bedoeld. Enerzijds maken ze zich vrij van de beperkingen en bescherming zoals zij dat soms ervaren vanuit hun oorsprongsgezin en de maatschappij, omdat ze op eigen benen gaan staan. Het is een tijd van vrijuit experimenteren, proeven, grenzen verleggen, plezier hebben, sporten maar ook compleet nieuwe ideen en mogelijkheden onderzoeken en uitwerken.
Elke nieuwe generatie komt immers met totaal nieuwe talenten, wijsheden en mogelijkheden. Dat maakt dat de mensheid als geheel ook weer verder kan evolueren.
Leven heeft te maken met VERBINDEN, omdat één en één niet twee, maar drie is. ‘Hoe meer zielen hoe meer vreugd’. Je te verbinden met gelijkgestemden, met anderen, met de natuur, maar ook met je hogere ZELF.
Leven heeft voor mij te maken met VRIJHEID, met te worden wie je eigenlijk bedoeld bent te zijn. Maar ook dat helemaal zelf te mogen bepalen. Te weten dat jij zelf de regels bepaalt van jouw mogelijkheden, talenten en datgene wat jij naar buiten brengt en deelt met de wereld.
Leven heeft voor mij te maken met PLEZIER, met blijheid, tevredenheid en dankbaarheid.
Leven heeft voor mij te maken met REIZEN. Andere culturen bezoeken en bewonderen. Je blik verruimen, je verwonderen over de pracht van de natuur.
Leven heeft voor mij te maken met OVERVLOED. Te voelen en ervaren dat het LEVEN je altijd datgene op het juiste moment in de schoot werpt wat je nodig hebt, en misschien veel meer dan dat. En daar volledig op durven te vertrouwen.
Leven heeft voor mij alles te maken met LIEFDE. Vanuit de Bron van LIEFDE worden wij gecreerd. Hoe meer LIEFDE wij bereid zijn te ontvangen hoe meer Liefde wij kunnen doorgeven. Als een kruik die continu rijkelijk overstroomt.
Door écht te LEVEN ontwikkelen wij ons potentieel, zijn wij in staat te worden tot wie wij werkelijk bedoeld zijn te worden. Kunnen we ons verbinden met ons ZELF.
Dit is wat ik onze jeugd, maar eigenlijk ons allemaal, van harte mag gunnen.
MENS, DURF TE LEVEN!
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *