Craniosacraaltherapie

De Biodynamische Craniosacraaltherapie is voor mij bij uitstek een bewustzijnsverruimende, een verdiepende, maar ook uiterst subtiele therapievorm.

Als hooggevoelig therapeut luister én voel ik vanuit een geopend hart naar de client en diens klacht. Ik wil me volledig openstellen, en zo op zoek gaan naar het eigenlijke verhaal achter de klacht.

MEDITATIETECHNIEK

Het levert mij een nog completer beeld op, wanneer ik het wezen van de persoon voel. Zo begint de eigenlijke craniosacraaltherapiebehandeling: ontspannen en comfortabel liggend op het behandelbed. Via een geleide meditatie breng ik de persoon in de ontspanning, en laat hem of haar contact maken met het eigen lichaam. Dit doe ik via de ademhaling, om vervolgens de ‘adem’ en uitdijende bewegingen van het fysieke lichaam te voelen, tot in de energetische lichamen eromheen. Het waarnemen wordt op deze manier voor zowel de therapeut als de client steeds verfijnder. Het is van voordeel wanneer de client gedurende de behandeling ook mee kan voelen wat er gebeurt. Bij het fysiek, maar subtiel contact maken, ‘luister’ ik met mijn handen, waar zich in de oppervlakkig gelegen lagen blokkades, probleemgebieden of energiemanco’s bevinden. Op een diepere laag krijg ik mee, of er onevenwichtigheden zijn in het lichaam, bv tussen boven en onder, of tussen links en rechts. Dat kan zijn in de vorm van spanningsverschillen in het weefsel, doorbloedingsstoornissen, meer ‘aanwezigheid’ van bv de linker lichaamshelft. Diverse variaties zijn mogelijk. Gevoelens die op dat moment de boventoon voeren, krijg ik mee, als ook wat de persoon in zijn leven heeft moeten ontberen. Eigenlijk geeft het lichaam mij gelijk de eerste keer door, waar de prioriteiten liggen.

Vanuit die gegevens ga ik door met behandelen. Bij een fysieke blokkade ga ik in diepere lagen op zoek naar ontspanning, bij verdichtingen ga ik meer ‘ruimte’ en ‘doorstroming’ creeren. Bij onevenwichtigheden ga ik in diepere lagen onderzoeken hoe die ontstaan zijn, en hoe weer balans aan te brengen. Overigens ben ik nooit de ‘actieve’ doener. Waar ik merk, dat het lichaam tendeert naar een verandering, verruiming, verwijding of doorstroming, geef ik daar gelegenheid toe. Op die manier functioneer ik als een soort ‘assistent’ van het lichaam.

VISUALISATIES

Voel ik dat er veel boosheid of verdriet is, dan onderzoek ik op een diepere laag hoe de verhoudingen waren tov de ouders, en dan mn in de vroegste jeugd. Ik help de liggende persoon zich bep. situaties voor te stellen. Wanneer de persoon zich in een goede ontspanning bevindt, gaat dit gemakkelijker. Er is eenvoudiger contact te maken met de ziel. Omdat de ziel in beelden denkt, kan er spontaan een beeld vanuit de jeugd opduiken. Op deze manier zijn hier ook subtiele wijzigingen in aan te brengen. Dit bewerkstelligt uiteindelijk dat er veel meer liefde kan stromen naar de persoon toe, en door de persoon heen, wat tot op celniveau merkbaar is en heling tot stand brengt.

Er zijn tal van oorzaken voor de diverse klachten, per persoon weer anders. Daarom heb ik geen standaardprogramma, maar laat me leiden door het wezen van de persoon en mijn eigen intuitie. Wel ga ik uiterst zorgvuldig te werk.

De behandeling is na ongeveer een uur afgelopen. Dan heeft zich een verdichting of blokkade kunnen oplossen, is er een betere ‘doorstroming’ voelbaar voor mij, en ligt de client er zichtbaar en voelbaar tevreden en ontspannen bij. In diepere lagen is het tot een inzicht, een vergeving, of een loslaten gekomen van een persoon of situatie. Ook komt het vaak tot een diepere verbinding met zijn of haar eigen ‘IK’, waardoor er een diepere tevredenheid en rust zijn ontstaan.

Het werken met de diepere lagen op een uiterst subtiele manier, is wat voor mij de Biodynamische Craniosacraaltherapie uitmaakt. Vanuit diepere lagen kan er heling, liefde en een betere voeling met zichzelf ontstaan. Is het hier geheeld, dan werkt dat positief en krachtig door naar de oppervlakkig gelegen delen. Zelfs in de uiterlijke omstandigheden kan het zomaar gebeuren dat er nieuwe mogelijkheden op iemands pad verschijnen. Alles werkt samen.

DSCF1263