Blog

View on Facebook

Deze diepe Stilte.....daar werk ik naar toe binnen een craniosessie. Wordt eigenlijk altijd als heel fijn en ontspannen ervaren. De stresspegel daalt enorm. Kom het gewoon eens ervaren... ...

View on Facebook
View on Facebook

ONZE VERSCHILLENDE EMOTIONELE LAGEN.

Op onze weg naar heling komen we vaak in contact met verschillende soorten emoties en 'zijns' toestanden. Grofweg zijn die onder te verdelen in 3 lagen. Dit model kom je op verschillende, maar vergelijkbare manieren tegen. Het is getekend in de bijgevoegde foto.

De buitenste laag wordt door Wilhelm Reich de energetische schaal genoemd, of ook wel 'pantser'.
Hier bevinden zich al die mentale en emotionele patronen, die ter bescherming van ons dienen en helpen de daaronder liggende kwetsbare laag niet te hoeven voelen. Het is de laag van onze persoonlijkheid, het masker wat we naar buiten laten zien. De meeste mensen identificeren zich met de emoties en 'zijns'toestanden uit deze laag.

In de middelste laag bevinden zich al die kwetsbare emoties die we zouden voelen, wanneer we niet de vermijdingsstrategien van de energetische schaal eromheen zouden hebben.
Hier komen we..wat we werkelijk zijn al beduidend nader. Het is hier waar we met de emoties van het gekwetste innerlijke kind hebben te maken. Hier bevinden zich pijn, angst, verlatenheid, gebrek, schaamte, shock, verdriet, machteloosheid en leegte. Met leegte wordt hier bedoeld, een soort 'niksigheid', de gevoelde afwezigheid van essentie. Vaak vanwege het gevoel zich niet welkom te voelen, er niet toe doen, niet gehoord of gezien zijn. Dit laatste is één van de emoties die het moeilijkst uit te houden zijn.

Sommige mensen gebruiken verslavende middelen zoals alcohol, drugs, sigaretten of andere verslavingen die dan als barrière tussen de buitenste en de middelste laag gaan fungeren. Om de kwetsuren en de onaangename emoties van de middelste laag maar niet te hoeven voelen.
Vooral mensen wiens pantser, kompensatiepatronen en ego-strukturen niet sterk genoeg zijn, neigen hiertoe.

In de tekening stelt de binnenste cirkel onze energetische kern voor. Onze Zijns toestand die wij allemaal in wezen zijn wanneer de buitenste lagen helemaal afgepeld zouden zijn. Zo is het zichtbaar gemaakt.
Hier bevinden zich al onze essentiele kwaliteiten die een ieder van ons bezit en is: Liefde, Helderheid, Vreugde, Vrede, Stilte, Bewustzijn...

Vanuit het zicht van de craniosacraaltherapeuten bevindt zich hier 'De adem des levens' oftewel de primaire adem. Hier stroomt het, bevindt zich overvloed, dankbaarheid, maar zeker ook heling en gezondheid....

Graag begeleid ik jou hierbij. Craniosacraaltherapie is een prachtige vorm om op deze manier af te pellen. Een ieder in zijn eigen tempo....

Namasté.
...

View on Facebook

HELENDE HANDEN

Jaren versleten
in het verstandelijke
gevoel was verdrongen
naar een verre achtergrond
zelfbehoud was zo belangrijk

De tranen verdroogden
de lach verstarde
het leven werd
een strakke lijn
alles was berekend
het hart bloedde
langzaam dood.

Tot de handen kwamen
ze verjoegen blokkades
lieten energie stromen
het gevoel trad naar voren
de lach schaterde
de tranen namen de vrije loop
het leven hervond evenwicht
door helende handen.
...

View on Facebook